In teken van hoop

Kort bestek

Adres van de Hoogstraatgemeenschap:
Hoogstraat 301a
5654 NB Eindhoven
Tel: 040 - 25 25 609
Fax: 040 - 25 15 767
E-mail: info@hoogstraatgemeenschap.nl
Bank nr. 146739701 t.n.v. Hoogstraatgemeenschap
IBAN: NL87 RABO 0146 7397 01

Adres van de Kring:
p/a mevr. Clementine Coopmans
Schelluinen 2a
5653 JM Eindhoven
E-mail: gieles.coopmans@versatel.nl

 


Hoogstraatgemeenschap

Eigentijds, gemeenschappelijk, geëngageerd

wie zijn wij?
De Hoogstraatgemeenschap is een kleine leefgemeenschap van vijf leken (mannen en vrouwen, gehuwd en ongehuwd) en vier religieuzen (Congregatie Zusters van Liefde van Schijndel) die zich inzetten voor een bewoonbare wereld. Dit doen we door samen:
 • te leven

 • te bidden

 • te bezinnen

 • te studeren

 • gastvrijheid te bieden

 • ons in te zetten voor sociale gerechtigheid door onze stem te laten horen bij onrecht t.o.v. de mens, onder wie de vluchteling, de samenleving en de aarde

 • vluchtelingen tijdelijk een (woon)plek te geven

 • iedereen die (tijdelijk) met ons mee wil leven, gastvrij te ontvangen

 • ons in te zetten voor sociale gerechtigheid

Meer over Leefgroep en Kring

 


wat inspireert ons?
De Joods Christelijke traditie:

 • om eerlijk met elkaar samen te leven

 • om vanuit persoonlijke ervaring antwoord te geven op de noden van onze tijd

 • om trouw te blijven aan het ideaal van een bewoonbare wereld waarin ieder mens telt

 • om geboeid te blijven in de ongekende ander

 • dat geloof en (dagelijks) leven bij elkaar horen

 • om te werken aan een wereld waarin sociale gerechtigheid heerst

Meer over spiritualiteit

 


waar wonen wij?
In Het Kloosterhof van Gestel aan de Hoogstraat 301-a te Eindhoven:

 • Een oud klooster dat zijn sociale functie voor de stad Eindhoven bewaard heeft

 • Met daarin o.a. Stichting Vluchtelingen in de Knel, Komitee Omslag en Stichting Emmaus; met deze organisaties werken we samen

meer over onze omgeving

 


De Kring
De Kring is de groep mensen die niet in de Hoogstraatgemeenschap woont maar haar ideaal ondersteunt door:

 • lief en leed met elkaar te delen;

 • mee te doen aan het dagelijks leven in de gemeenschap;

 • vieringen mee te organiseren;

 • gezamenlijke activiteiten voor te bereiden en uit te voeren.

De Kring bestaat uit mensen met verschillende achtergronden. Ze zetten zich in hun eigen leef- en werksituatie in voor een bewoonbare wereld. Iedereen is welkom om aan de Kring mee te doen.
Meer over leefgroep en kring

 


welke activiteiten organiseren wij?

 • Een vormingstraject voor maatschappij en geloof: Een midweek met een programma en handvatten voor een persoonlijk maatschappelijk engagement. Het programma biedt de mogelijkheid van bezinning. Verblijf intern is mogelijk.

 • De derde zondag van de maand (viering) voor iedereen die geïnteresseerd is. Leden van de Kring en de Hoogstraatgemeenschap organiseren deze ochtend. Er wordt gevierd dat een bewoonbare wereld mogelijk is en waar dat al tastbaar wordt. Door middel van eigen ervaringen, Bijbel(teksten) elkaar bemoedigen en inspireren. De bijeenkomst wordt afgesloten met een korte viering en een gezamenlijke maaltijd.

 • De Vierde Kamer: samen met anderen organiseren we een reeks themabijeenkomsten over actuele onderwerpen. Over duurzaamheid, sociaal vernieuwende projecten in Nederland, mensenrechten. Na een inleiding door een deskundige spreker volgt een gezamenlijk gesprek.

 • De wekelijkse Agape viering en dagelijkse meditatie met een tekst in het midden waar men persoonlijk op in gaat.

 • Regelmatig Bijbelstudie over hoe een Bijbeltekst hier en nu spreekt.

 • Op Goede Vrijdag samen met de Franciscaanse Vredeswacht een viering bij de poorten van het Justitiëel Complex Schiphol.

 • Het aanbieden van accommodatie voor groepen uit de stad.

 • de ontmoeting met mensen van andere culturen

Meer over de activiteiten

 


met wie werken we samen?

Meer links naar gerelateerde organisaties


Kennismakking

ben je geïnteresseerd?
Vind je ook dat geloof en/of spiritualiteit en dagelijks leven samen kunnen gaan? Zoek je ook naar verdieping om je van hieruit maatschappelijk in te zetten. Of misschien ben je gewoon geïnteresseerd geraakt in wat we doen en wat ons bezighoudt. Neem dan contact op. We maken dan persoonlijk kennis, praten door over wat jou en ons beweegt en hoe je mee wilt doen.
Verbinden is mogelijk. Daarvoor moet een vorm worden gevonden. Dat kan door in huis te wonen of om lid te zijn van de vereniging en toch zelfstandig, buiten het Kloosterhof te wonen.

 


anders wonen voor studenten?
Speciaal voor studenten biedt de Hoogstraatgemeenschap een bijzondere mogelijkheid om mee te doen. Een kamer, een rustige omgeving om te studeren. Wat we vragen is om na een proeftijd actief mee te doen in onze leefgemeenschap.


Verhuur klaslokaal

Omdat er vele goede initiatieven zijn, stelt de leefgroep een lokaal tegen kosten dekkende huur ter beschikking aan minder draagkrachtige groepen met een maatschappelijke functie. De huur bedraagt € 20,-- per dagdeel. Informatie telefonisch bij zr. Theofrida (040 - 25 25 609) of via info@hoogstraatgemeenschap.nl


Geschiedenis en archief

Ons huis werd in 1883 gebouwd dankzij veel inzet van de Gestelse bevolking. Op hun verzoek kwamen op 15 oktober 1884 zes zusters uit Schijndel (Zusters van Liefde) naar Eindhoven om in te gaan op hun noden: onderwijs en zorg voor hun ouden van dagen.
In 1980 vertrekt de leefcommuniteit van de zusters. De stichting Emmaus huurt een groot deel van het gebouw.
In 1983 gaan vier zusters het grotendeels lege gebouw bewonen op zoek naar een nieuwe bestemming. Zij zijn ervan overtuigd, dat er ook in deze tijd genoeg bezielde mensen zijn, die zich willen inzetten voor anderen. En zo is het gegaan.
Om de toekomst te garanderen wordt op 18 maart 2004 voor het beheer van het pand stichting ‘De Hoogstrater’ opgericht en op dezelfde dag ook de Vereniging ‘Hoogstraatgemeenschap’ om als leefgroep samen met andere betrokken mensen alles wat er gegroeid is te bewaren en verder te ontwikkelen.
Jaarverslag: 2012


Sommige organisaties zijn voor ons belangrijk, omdat we met hen samenwerken of omdat we ons met hen verbonden voelen.

www.zustersvanliefde.nl
www.hoogeberkt.nl
www.decombinatie.nu
www.vluchtelingenindeknel.nl
www.emmauseindhoven.nl
www.omslag.nl
www.orthodox-eindhoven.nl
www.hetkloosterhofvangestel.dse.nl
www.humaanomgaanmetvluchtelingen.nl
www.indigo-wereld.nl
www.worldprojecthope.com
Dare2go / Stichting Bambale
Vredesburo Eindhoven Genneper Hoeve
Jongerenhuis
Facebook Hoogstraatgemeenschap
De Vierde Kamer

 

 

 

 

 

Logo Hoogstraatgemeenschap

 

 

 

 

 

 

Logo Kring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vluchtelingen