In teken van hoop

Welkom

Wij zijn niet voor het kleine geschapen.

Eens had de Schepper een droom. Hij droomde dat alleen Hij het geheim van het heelal kende – maar wat zou er gebeuren als Hij stierf? Hij maakte zich daarover veel zorgen. Hij ontwaakte en besloot om man en vrouw te scheppen. En vervolgens nam Hij nog een besluit, namelijk om de sleutel van het heelal weg te gooien. Zodat nu elke man en elke vrouw de wereld opnieuw moet scheppen.

Wij zijn op zoek naar mannen en vrouwen die met elkaar een nieuwe wereld willen scheppen, waar ook de mensen die niet meetellen een gelijkwaardige plaats hebben en ook de aarde tot zijn recht komt.