In teken van hoop

Actueel

Wake voor bootvluchtelingen

Red hen die geen verweer hebben

(Huub Oosterhuis)

 

 

Met verbijstering en diepe schaamte rouwen wij om mensen

Gestorven in de zee van onverschilligheid

aan de grenzen van Europa

op weg naar een beter leven

 

 

Netwerk Humaan Omgaan met Vluchtelingen

Tel 040 25 25 609 / www.humaanomgaanmetvluchtelingen.nl

 

Een stille en woordeloze wake wordt gehouden op de markt van Eindhoven op zaterdag 2 mei van 14.00 tot 15.00 uur.
Raakt het u ook, sluit u aan.

 

 

Oecumenische Dodenherdenking 2015

Catharinakerk

Catharinakerk

 

Op maandag 4 mei a.s. herdenken we in Nederland allen – burgers en militairen – die waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds 1940 in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

In Eindhoven is er maandagavond om 18.00 uur een oecumenische dodenherdenking in de Catharinakerk in Eindhoven. Het koor de Emmaüszangers o.l.v. Jaap Mulder verleent medewerking. Voorgangers zijn Rob Kosterman, Henrie Vermeulen en Tineke Boekenstijn.

Het thema is: “Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst”.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten, en vervolgens naar de Oude Toren te gaan voor de gemeentelijke herdenking om 20.00 uur op de begraafplaats aldaar.

 

4 en 5 mei

 

Oproep

In teken van hoop.

 

We zijn een leefgemeenschap van leken en religieuzen, die er voor kiezen om inzet en inkeer harmonieus met elkaar te verbinden. Zó leven doet ons goed en geeft ons vreugde.
Onze kernwoorden zijn: hartstocht voor gerechtigheid en het leefbaar houden van onze aarde.
We doen dit o.a.:

  • door bewust onze inkopen te doen ( Max Havelaar-koffie / seizoengebonden producten / groene stroom);

  • door enkele vluchtelingen een woonplek in ons huis te geven;

  • door te analyseren wat er in onze samenleving gebeurt en we proberen daarop adequaat te reageren.

 

Ik zoek...

 

In onze snel veranderende samenleving is het nodig om te blijven zoeken hoe we het goede leven voor anderen en voor ons zelf vorm kunnen geven.
Daarom reflecteren we dagelijks in een stille meditatie; we houden een dagboek bij; met elkaar bespreken we regelmatig een goed artikel en we lezen het evangelie vanuit de realiteit die we tegen komen. We houden met elkaar vieringen.

 

Als je je aangesproken voelt door onze spiritualiteit en onze inzet voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving, dan nodigen we je graag uit met ons mee te doen. Er is ruimte in onze gemeenschap om ons te oefenen in bezielde aandacht en inzet voor onze medemens en de aarde.

Dat kan op verschillende manieren:

Je kan als vrijwilligster/vrijwilliger bv. een receptietaak voor een dagdeel invullen, of een maaltijd verzorgen, een bezoekgroep mee ontvangen, een tuinklus of een klus binnenshuis op je nemen, lid worden van een werkgroep etc.

Als Kringgenoot, samen met ons en anderen nieuwe vormen van spiritualiteit ontwikkelen, of aansluiten bij bestaande vormen, zoals de Agape-viering, de Bijbelstudie, de Kringbijeenkomst op de derde zondag van de maand, etc.

Je kunt enkele dagen of langer met ons meeleven en zo ons leven van binnen uit leren kennen.

Je kunt ook als lid van de Hoogstraatgemeenschap een of meerdere jaren bij ons aansluiten. Dit vanzelfsprekend na goed wederzijds overleg en de bereidheid tot voortdurende vorming die het leven hier vraagt.