In teken van hoop

Actueel

Uitnodiging

 

HERDENKING

 

Voor de slachtoffers van het asielbeleid in
Nederland en Europa

 

Voor de slachtoffers van het asielbeleid in Nederland en Europa

 

We nodigen u van harte uit om samen met ons, stil te staan bij de vele onschuldige slachtoffers die op de vlucht zijn voor vervolging of oorlogsgeweld. Mensen die geen kans hebben te overleven in eigen land, daarom noodgedwongen - ongeacht de ontberingen die hen te wachten staan - moeten vluchten, alles achterlatend om te overleven. Vaak echter belanden ze in de gevangenis of ze komen om. Áls ze hier zijn aangekomen denken ze veilig te zijn en lopen vervolgens tegen alle binnengrenzen aan.

 

  • Datum: donderdag 30 oktober 2014

  • Tijd: van 20.00 uur tot ± 21.15 uur

  • Waar: In de groene zaal, naast de Augustijnen kerk,
    Door het poortje links naast de kerk als u op het plein voor de ingang van de kerk staat.

 

Voor meer informatie kunt u bellen: 040 - 2525609

 

Zie ook websites: www.humaanomgaanmetvluchtelingen.nl en www.vluchtelingenindeknel.nl
Van harte welkom namens het Netwerk HOV en Vluchtelingen in de Knel.

 

Humaan omgaan met VluchtelingenVluchtelingen in de Knel

 

Vierde Kamer

De Vierde Kamer

Dit seizoen hebben we als thema gekozen

 

“lichtpunten in de stad”


Wij verdiepen ons dit jaar in actuele thema’s en vragen daarbij aandacht voor wat er in de stad al gebeurt. We brengen al bestaande “lichtpunten in de stad” voor het voetlicht om ze op die manier te versterken.

De tweede avond sluit aan op Wereldvoedseldag. Op deze dag zijn er op verschillen de plaatsen in de stad wereldmaaltijden georganiseerd. Ook wij staan bij dit thema stil. Met als titel:

 

“Wat eten we vandaag?”

 

Voor veel mensen een vraag die beantwoord wordt op het moment dat ze in de supermarkt lopen en een keuze maken uit het enorme aanbod. Voor anderen een vraag waarop soms het antwoord niet gegeven kan worden. Wereldwijd wordt er voldoende voedsel geproduceerd voor iedereen en toch is het voor veel mensen moeilijk om in deze dagelijkse behoefte te voorzien.
Maar wanneer we praten over voedsel gaat het om meer dan het complexe probleem van honger alleen. Overal voelen mensen de noodzaak om na te denken en initiatieven te nemen die te maken hebben met wat we op ons bord scheppen. Jonge boeren zoeken naar andere manieren om hun bedrijf te voeren, multinationals zoeken naar duurzame oplossingen op het snijpunt van voedsel, water en energie, voedselproducenten in Afrika zoeken hun weg naar de wereldmarkt. Allemaal met als doel wegen te verkennen naar een wereld waar uiteindelijk alle mensen gewoon iedere dag voldoende, gezond en lekker kunnen eten.
Wij hebben Mirjam Matze - boerin van de Genneper Hoeve en voedingskundige (Wageningen Universiteit) - uitgenodigd om dit thema in te leiden.
Na de pauze gaan we met elkaar in gesprek, waarbij Helen Beeley onze gespreksleidster zal zijn.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 november van 20.00 tot 22.00 uur in de huiskamer van de Hoogstraatgemeenschap te Eindhoven. U bent van harte welkom.

 

De Vierde Kamer is voortgekomen uit het Politiek Avondgebed van Dorothee Sölle

Een verslag van de vorige avond vindt u op onze website: www.de4ekamer.nl

Parkeren bij voorkeur in de Hoogstraat of op het Franz Leharplein.

Wij vragen geen entree, maar wij verzoeken u wel om een vrijwillige bijdrage om de kosten te kunnen dekken.

Hoogstraatgemeenschap
Werkgroep ‘De Vierde Kamer’
Hoogstraat 301 A
5654 NB Eindhoven
Tel. 040 25 25 609
www.de4ekamer.nl
info@hoogstraatgemeenschap.nl

 

Oproep

In teken van hoop.

 

We zijn een leefgemeenschap van leken en religieuzen, die er voor kiezen om inzet en inkeer harmonieus met elkaar te verbinden. Zó leven doet ons goed en geeft ons vreugde.
Onze kernwoorden zijn: hartstocht voor gerechtigheid en het leefbaar houden van onze aarde.
We doen dit o.a.:

  • door bewust onze inkopen te doen ( Max Havelaar-koffie / seizoengebonden producten / groene stroom);

  • door enkele vluchtelingen een woonplek in ons huis te geven;

  • door te analyseren wat er in onze samenleving gebeurt en we proberen daarop adequaat te reageren.

 

Ik zoek...

 

In onze snel veranderende samenleving is het nodig om te blijven zoeken hoe we het goede leven voor anderen en voor ons zelf vorm kunnen geven.
Daarom reflecteren we dagelijks in een stille meditatie; we houden een dagboek bij; met elkaar bespreken we regelmatig een goed artikel en we lezen het evangelie vanuit de realiteit die we tegen komen. We houden met elkaar vieringen.

 

Als je je aangesproken voelt door onze spiritualiteit en onze inzet voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving, dan nodigen we je graag uit met ons mee te doen. Er is ruimte in onze gemeenschap om ons te oefenen in bezielde aandacht en inzet voor onze medemens en de aarde.

Dat kan op verschillende manieren:

Je kan als vrijwilligster/vrijwilliger bv. een receptietaak voor een dagdeel invullen, of een maaltijd verzorgen, een bezoekgroep mee ontvangen, een tuinklus of een klus binnenshuis op je nemen, lid worden van een werkgroep etc.

Als Kringgenoot, samen met ons en anderen nieuwe vormen van spiritualiteit ontwikkelen, of aansluiten bij bestaande vormen, zoals de Agape-viering, de Bijbelstudie, de Kringbijeenkomst op de derde zondag van de maand, etc.

Je kunt enkele dagen of langer met ons meeleven en zo ons leven van binnen uit leren kennen.

Je kunt ook als lid van de Hoogstraatgemeenschap een of meerdere jaren bij ons aansluiten. Dit vanzelfsprekend na goed wederzijds overleg en de bereidheid tot voortdurende vorming die het leven hier vraagt.