In teken van hoop

Actueel

VN-wereldvredesdag

Vredesburo Eindhoven

De Vierde Kamer


Op maandag 21 september (VN-wereldvredesdag) zal in het kader van de Eindhovense Vredesweek een informatieavond gehouden worden over de ontwikkelingen in Oekraïne onder de titel:

 

'Oekraïne, vrede verbindt?'

 

De avond wordt georganiseerd door Stichting Vredesburo samen met De Vierde Kamer en vindt plaats op de Hoogstraat 301 A (klooster van de Hoogstraatgemeenschap) in Eindhoven.
Iedereen is vanaf 19.30u van harte welkom.

De ontwikkelingen in de Oekraïne zijn van essentieel belang voor de veiligheidssituatie van Europa. Er heerst angst dat de ontwikkelingen aldaar kunnen overslaan naar de Baltische staten en naar de landen, die vroeger tot het Warschaupact behoorden.
Er zijn nu al diverse commentaren die spreken van een terugkeer naar een nieuwe koude oorlog. Het moge duidelijk zijn dat dit voorkomen dient te worden omdat het wederzijds dreigen en niet-communiceren angstwekkende gevolgen kan hebben.
Tevens is er ook de juridische procedure van de MH17 waardoor ook Nederland betrokken blijft bij de ontwikkelingen in de Oekraïne en het beleid dat vanuit Moskou wordt gevoerd.
Bestaat de Oekraïne uit allerlei vage en schimmige milities die vooral uit zijn op plaatselijke macht? Is het zo dat Moskou bepaalt wat er gebeurt en zijn de wederzijdse beschuldigingen alleen maar propaganda of is er een kern van waarheid in te ontdekken?
Er zijn ook andere geluiden: mensen die pleiten voor Vrede en verzoening.
Hoe objectief is de berichtgeving die ons bereikt?

Op deze, en vragen uit het publiek, zal Cinta Depondt (programmaleider Oekraïne van Pax) ingaan.
Zij studeerde politieke wetenschappen, Russisch en Georgisch in Nice, Parijs en Moskou, werkte voor de Nederlandse ambassade in Tbilisi (Georgië) en vervolgens vijf jaar in het Eurazië-team van vredesorganisatie International Alert in Londen. Sinds 2009 is ze terug in Nederland waar ze tot 2013 werkte aan het Kaukasusprogramma van PAX. Sinds 2014 richt ze zich op de conflictsituatie in Oekraïne, waar ze regelmatig naartoe reist.

Verdere informatie over deze avond en de activiteiten in de Eindhovense Vredesweek zijn te krijgen via het Eindhovense Vredesburo: info@vredesburo.nl of zijn te vinden op de activiteitenpagina van Eindhovense groepen op het gebied van mondiaal bewustzijn en Internationale betrekkingen: www.eindhoven-mondiaal.nl

 

Open Huis

Open Huis 2015

Voor meer informatie kijk in het volgende docuemnt: Uitnodiging open huis 2015

 

Oproep

In teken van hoop.

 

We zijn een leefgemeenschap van leken en religieuzen, die er voor kiezen om inzet en inkeer harmonieus met elkaar te verbinden. Zó leven doet ons goed en geeft ons vreugde.
Onze kernwoorden zijn: hartstocht voor gerechtigheid en het leefbaar houden van onze aarde.
We doen dit o.a.:

  • door bewust onze inkopen te doen ( Max Havelaar-koffie / seizoengebonden producten / groene stroom);

  • door enkele vluchtelingen een woonplek in ons huis te geven;

  • door te analyseren wat er in onze samenleving gebeurt en we proberen daarop adequaat te reageren.

 

Ik zoek...

 

In onze snel veranderende samenleving is het nodig om te blijven zoeken hoe we het goede leven voor anderen en voor ons zelf vorm kunnen geven.
Daarom reflecteren we dagelijks in een stille meditatie; we houden een dagboek bij; met elkaar bespreken we regelmatig een goed artikel en we lezen het evangelie vanuit de realiteit die we tegen komen. We houden met elkaar vieringen.

 

Als je je aangesproken voelt door onze spiritualiteit en onze inzet voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving, dan nodigen we je graag uit met ons mee te doen. Er is ruimte in onze gemeenschap om ons te oefenen in bezielde aandacht en inzet voor onze medemens en de aarde.

Dat kan op verschillende manieren:

Je kan als vrijwilligster/vrijwilliger bv. een receptietaak voor een dagdeel invullen, of een maaltijd verzorgen, een bezoekgroep mee ontvangen, een tuinklus of een klus binnenshuis op je nemen, lid worden van een werkgroep etc.

Als Kringgenoot, samen met ons en anderen nieuwe vormen van spiritualiteit ontwikkelen, of aansluiten bij bestaande vormen, zoals de Agape-viering, de Bijbelstudie, de Kringbijeenkomst op de derde zondag van de maand, etc.

Je kunt enkele dagen of langer met ons meeleven en zo ons leven van binnen uit leren kennen.

Je kunt ook als lid van de Hoogstraatgemeenschap een of meerdere jaren bij ons aansluiten. Dit vanzelfsprekend na goed wederzijds overleg en de bereidheid tot voortdurende vorming die het leven hier vraagt.