In teken van hoop

Actueel

Vierde Kamer

De Vierde Kamer

Dit seizoen hebben we als thema gekozen

 

“lichtpunten in de stad”


Wij verdiepen ons dit jaar in actuele thema’s en vragen daarbij aandacht voor wat er in de stad al gebeurt. We brengen al bestaande “lichtpunten in de stad” voor het voetlicht om ze op die manier te versterken. Met de Dag van de Vluchteling (20 juni) in het vooruitzicht, willen we stilstaan bij de positie van de (afgewezen) vluchteling in Eindhoven en het werk van Vluchtelingen in de Knel. Deze laatste avond van dit seizoen heeft als titel meegekregen:

 

De wet en het recht van de eenling

 

Bijna alle wetten zijn voor groepen. Ze worden gemaakt om orde en rechtvaardigheid te scheppen in onze samenleving.
Maar als je overal buiten valt, omdat je niet tot onze natie behoort, kan een mens dan toch tot zijn recht komen en welke ‘wetten’ gelden daarbij?
De medewerkers van Vluchtelingen in de Knel hebben veel ervaring met mensen die overal buiten vallen. Zij komen op voor de basisrechten van (afgewezen) vluchtelingen, helpen bij toegang tot medische zorg, het rechtssysteem en geven al jaren uitvoering aan de in 2014 door Eindhovense gemeenteraad aangenomen motie ‘Bed, Bad, Brood en Begeleiding‘. Wat speelt er? Wat drijft hen? Vanuit welke basis werken zij?

 

Tim Walraven

 

medewerker van Vluchtelingen in de Knel en zelfstandig ondernemer zal tijdens deze bijeenkomst hierover vertellen vanuit zijn kennis en ervaringen.

Na de pauze gaan we hierover met elkaar in gesprek. Daarbij zal Helen Beeley onze gespreksleidster zijn.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 16 juni van 20.00 tot 22.00 uur in de huiskamer van de Hoogstraat- gemeenschap, Hoogstraat 301a te Eindhoven. U bent van harte welkom.

 

De Vierde Kamer is voortgekomen uit het Politiek Avondgebed van Dorothee Sölle

Een verslag van de vorige avond vindt u op onze website: www.de4ekamer.nl

Parkeren bij voorkeur in de Hoogstraat of op het Franz Leharplein.

Wij vragen geen entree, maar wij verzoeken u wel om een vrijwillige bijdrage om de kosten te kunnen dekken.

Hoogstraatgemeenschap
Werkgroep ‘De Vierde Kamer’
Hoogstraat 301 A
5654 NB Eindhoven
Tel. 040 25 25 609
www.de4ekamer.nl
info@hoogstraatgemeenschap.nl

 

Het recht van de eenling

Het recht van de eenling
Onder die titel zal Tim Walraven, medewerker bij Vluchtelingen in de Knel, een inleiding houden over de vluchteling in Eindhoven en de Bed Bad en Brood regeling, maar ook over de drijfveren om zich in te zetten voor vluchtelingen.
Deze inleiding en het gesprek daarover wordt gehouden op dinsdag 16 juni van 20.00 tot 22.00 uur bij de Hoogstraatgemeenschap, Hoogstraat 301 A te Eindhoven. De avond is gratis toegankelijk en wordt georganiseerd door de werkgroep ‘De Vierde Kamer’.
De avond gaat vooraf aan de Dag van de Vluchteling van 20 juni. Deze dag is ingesteld door de Verenigde Naties in 2001 met de bedoeling dat we aandachtig blijven. In de kerken van Eindhoven wordt in het weekend van 20 op 21 juni hier extra aandacht aan gegeven.
Info: Gerard van de Ven tel 040 25 25 609.

 

Oproep

In teken van hoop.

 

We zijn een leefgemeenschap van leken en religieuzen, die er voor kiezen om inzet en inkeer harmonieus met elkaar te verbinden. Zó leven doet ons goed en geeft ons vreugde.
Onze kernwoorden zijn: hartstocht voor gerechtigheid en het leefbaar houden van onze aarde.
We doen dit o.a.:

  • door bewust onze inkopen te doen ( Max Havelaar-koffie / seizoengebonden producten / groene stroom);

  • door enkele vluchtelingen een woonplek in ons huis te geven;

  • door te analyseren wat er in onze samenleving gebeurt en we proberen daarop adequaat te reageren.

 

Ik zoek...

 

In onze snel veranderende samenleving is het nodig om te blijven zoeken hoe we het goede leven voor anderen en voor ons zelf vorm kunnen geven.
Daarom reflecteren we dagelijks in een stille meditatie; we houden een dagboek bij; met elkaar bespreken we regelmatig een goed artikel en we lezen het evangelie vanuit de realiteit die we tegen komen. We houden met elkaar vieringen.

 

Als je je aangesproken voelt door onze spiritualiteit en onze inzet voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving, dan nodigen we je graag uit met ons mee te doen. Er is ruimte in onze gemeenschap om ons te oefenen in bezielde aandacht en inzet voor onze medemens en de aarde.

Dat kan op verschillende manieren:

Je kan als vrijwilligster/vrijwilliger bv. een receptietaak voor een dagdeel invullen, of een maaltijd verzorgen, een bezoekgroep mee ontvangen, een tuinklus of een klus binnenshuis op je nemen, lid worden van een werkgroep etc.

Als Kringgenoot, samen met ons en anderen nieuwe vormen van spiritualiteit ontwikkelen, of aansluiten bij bestaande vormen, zoals de Agape-viering, de Bijbelstudie, de Kringbijeenkomst op de derde zondag van de maand, etc.

Je kunt enkele dagen of langer met ons meeleven en zo ons leven van binnen uit leren kennen.

Je kunt ook als lid van de Hoogstraatgemeenschap een of meerdere jaren bij ons aansluiten. Dit vanzelfsprekend na goed wederzijds overleg en de bereidheid tot voortdurende vorming die het leven hier vraagt.