In teken van hoop

Actueel

Open Kloosterdag

Open Kloosterdag

Mogen wij u uitnodigen?

 

 

Op 10 mei wordt in Nederland de ‘Open Kloosterdag’ gehouden.
Ook de Hoogstraatgemeenschap - Hoogstraat 301 A - doet daar aan mee.
Zij wil graag met belangstellenden in gesprek komen over de inhoud van hun leven.
Er is geen gelegenheid om het gebouw te bezichtigen.

Het programma begint ’s morgens om 11.00 en ’s middags om 14.30 uur. Het duurt ongeveer twee uur, inclusief koffie / thee bij de aanvang en een kop soep met een broodje ter afsluiting.
Naar aanleiding van de inbreng vanuit de Hoogstraatgemeenschap, volgt een uitwisseling met de deelnemers.
U bent van harte welkom.

Graag opgeven tot en met donderdag 8 mei. Tel 040.25 25 609 / info@hoogstraatgemeenschap.nl
Maximaal 25 personen per keer. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Oproep

In teken van hoop.

 

We zijn een leefgemeenschap van leken en religieuzen, die er voor kiezen om inzet en inkeer harmonieus met elkaar te verbinden. Zó leven doet ons goed en geeft ons vreugde.
Onze kernwoorden zijn: hartstocht voor gerechtigheid en het leefbaar houden van onze aarde.
We doen dit o.a.:

  • door bewust onze inkopen te doen ( Max Havelaar-koffie / seizoengebonden producten / groene stroom);

  • door enkele vluchtelingen een woonplek in ons huis te geven;

  • door te analyseren wat er in onze samenleving gebeurt en we proberen daarop adequaat te reageren.

 

Ik zoek...

 

In onze snel veranderende samenleving is het nodig om te blijven zoeken hoe we het goede leven voor anderen en voor ons zelf vorm kunnen geven.
Daarom reflecteren we dagelijks in een stille meditatie; we houden een dagboek bij; met elkaar bespreken we regelmatig een goed artikel en we lezen het evangelie vanuit de realiteit die we tegen komen. We houden met elkaar vieringen.

 

Meedoen

Als je je aangesproken voelt door onze spiritualiteit en onze inzet voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving, dan nodigen we je graag uit
met ons mee te doen. Er is ruimte in onze gemeenschap om ons te oefenen
in bezielde aandacht en inzet voor onze medemens en de aarde.

Dat kan op verschillende manieren:

Je kan als vrijwilligster/vrijwilliger bv. een receptietaak voor een dagdeel invullen, of een maaltijd verzorgen, een bezoekgroep mee ontvangen, een tuinklus of een klus binnenshuis op je nemen, lid worden van een werkgroep etc.

Als Kringgenoot, samen met ons en anderen nieuwe vormen van spiritualiteit ontwikkelen, of aansluiten bij bestaande vormen, zoals de Agape-viering, de Bijbelstudie, de Kringbijeenkomst op de derde zondag van de maand, etc.

Je kunt enkele dagen of langer met ons meeleven en zo ons leven van binnen uit leren kennen.

Je kunt ook als lid van de Hoogstraatgemeenschap een of meerdere jaren bij ons aansluiten. Dit vanzelfsprekend na goed wederzijds overleg en de bereidheid tot voortdurende vorming die het leven hier vraagt.