In teken van hoop

Actueel

Wereld Vluchtelingen Dag

De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling. Sinds 2009 wordt in Eindhoven extra aandacht gegeven aan deze dag.
Vluchten doe je nooit voor je plezier. Ieder mens heeft het recht om te vluchten en om op een veilige plek asiel aan te vragen.
Een heel klein gedeelte van de grote stroom vluchtelingen vraagt asiel aan in Nederland. Zij leven ook hier vaak lang in onzekerheid en zijn beperkt in hun mogelijkheden. Zij mogen niet werken, niet studeren en moeten vaak op straat leven. Nog al eens kunnen zij niet terug naar hun eigen land. Wat dan? Het is geen leven als je nergens een toekomst kunt opbouwen.
Met name de kerken hebben vanaf 2009 in hun vieringen aandacht gevraagd voor deze mensen in de knel. Ook dit jaar zullen zij dit doen in het weekend vóór of na 20 juni.

Op donderdag 19 juni wordt om 16.30 uur in de Catharina kerk een tentoonstelling geopend over Frontex, de organisatie die de Europese grenzen bewaakt met alle gevolgen van dien. Deze tentoonstelling is te bezichtigen tot half augustus.

Vrijdag 20 juni is in deze kerk een middagviering rond Wereldvluchtelingen Dag.
Deze viering is om 12.15 uur waarbij u allen van harte welkom bent.

 

Oproep

In teken van hoop.

 

We zijn een leefgemeenschap van leken en religieuzen, die er voor kiezen om inzet en inkeer harmonieus met elkaar te verbinden. Zó leven doet ons goed en geeft ons vreugde.
Onze kernwoorden zijn: hartstocht voor gerechtigheid en het leefbaar houden van onze aarde.
We doen dit o.a.:

  • door bewust onze inkopen te doen ( Max Havelaar-koffie / seizoengebonden producten / groene stroom);

  • door enkele vluchtelingen een woonplek in ons huis te geven;

  • door te analyseren wat er in onze samenleving gebeurt en we proberen daarop adequaat te reageren.

 

Ik zoek...

 

In onze snel veranderende samenleving is het nodig om te blijven zoeken hoe we het goede leven voor anderen en voor ons zelf vorm kunnen geven.
Daarom reflecteren we dagelijks in een stille meditatie; we houden een dagboek bij; met elkaar bespreken we regelmatig een goed artikel en we lezen het evangelie vanuit de realiteit die we tegen komen. We houden met elkaar vieringen.

 

Meedoen

Als je je aangesproken voelt door onze spiritualiteit en onze inzet voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving, dan nodigen we je graag uit
met ons mee te doen. Er is ruimte in onze gemeenschap om ons te oefenen
in bezielde aandacht en inzet voor onze medemens en de aarde.

Dat kan op verschillende manieren:

Je kan als vrijwilligster/vrijwilliger bv. een receptietaak voor een dagdeel invullen, of een maaltijd verzorgen, een bezoekgroep mee ontvangen, een tuinklus of een klus binnenshuis op je nemen, lid worden van een werkgroep etc.

Als Kringgenoot, samen met ons en anderen nieuwe vormen van spiritualiteit ontwikkelen, of aansluiten bij bestaande vormen, zoals de Agape-viering, de Bijbelstudie, de Kringbijeenkomst op de derde zondag van de maand, etc.

Je kunt enkele dagen of langer met ons meeleven en zo ons leven van binnen uit leren kennen.

Je kunt ook als lid van de Hoogstraatgemeenschap een of meerdere jaren bij ons aansluiten. Dit vanzelfsprekend na goed wederzijds overleg en de bereidheid tot voortdurende vorming die het leven hier vraagt.