In teken van hoop

Actueel

Vierde Kamer

De Vierde Kamer

Dit seizoen hebben we als thema gekozen

 

“lichtpunten in de stad”


Wij verdiepen ons dit jaar in actuele thema’s en vragen daarbij aandacht voor wat er in de stad al gebeurt. We brengen al bestaande “lichtpunten in de stad” voor het voetlicht om ze op die manier te versterken.

De derde avond van dit seizoen zal gaan over kleding, en over hoe mensenrecht of onrecht, milieuvervuiling of duurzaamheid daaraan verbonden kunnen zijn. Zijn wij ons ervan bewust hoe onze kledingkeuze hierop van invloed is? Wat is de betekenis van fair-trade en duurzame kleding en

waar staan wij zelf in deze ontwikkeling?
Anders gezegd:

 

Wat dragen wij, en wat siert ons?

 

In Eindhoven is tegenwoordig op meerdere plaatsen duurzame en fair-trade kleding verkrijgbaar. Zo presenteert Sari Fashion vier maal per jaar haar collectie fair fashion en duurzame kleding in de Eindhovense Wereldwinkel. Karin Kaashoek, mede-eigenaar van Sari-Fashion hebben wij bereid gevonden om over dit thema een inleiding te verzorgen.

Na de pauze gaan we met elkaar in gesprek. Daarbij zal
Helen Beeley onze gespreksleidster zijn.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 13 januari van 20.00 tot 22.00 uur in de huiskamer van de Hoogstraat- gemeenschap, Hoogstraat 301a te Eindhoven. U bent van harte welkom.

 

De Vierde Kamer is voortgekomen uit het Politiek Avondgebed van Dorothee Sölle

Een verslag van de vorige avond vindt u op onze website: www.de4ekamer.nl

Parkeren bij voorkeur in de Hoogstraat of op het Franz Leharplein.

Wij vragen geen entree, maar wij verzoeken u wel om een vrijwillige bijdrage om de kosten te kunnen dekken.

Hoogstraatgemeenschap
Werkgroep ‘De Vierde Kamer’
Hoogstraat 301 A
5654 NB Eindhoven
Tel. 040 25 25 609
www.de4ekamer.nl
info@hoogstraatgemeenschap.nl

 

Oproep

In teken van hoop.

 

We zijn een leefgemeenschap van leken en religieuzen, die er voor kiezen om inzet en inkeer harmonieus met elkaar te verbinden. Zó leven doet ons goed en geeft ons vreugde.
Onze kernwoorden zijn: hartstocht voor gerechtigheid en het leefbaar houden van onze aarde.
We doen dit o.a.:

  • door bewust onze inkopen te doen ( Max Havelaar-koffie / seizoengebonden producten / groene stroom);

  • door enkele vluchtelingen een woonplek in ons huis te geven;

  • door te analyseren wat er in onze samenleving gebeurt en we proberen daarop adequaat te reageren.

 

Ik zoek...

 

In onze snel veranderende samenleving is het nodig om te blijven zoeken hoe we het goede leven voor anderen en voor ons zelf vorm kunnen geven.
Daarom reflecteren we dagelijks in een stille meditatie; we houden een dagboek bij; met elkaar bespreken we regelmatig een goed artikel en we lezen het evangelie vanuit de realiteit die we tegen komen. We houden met elkaar vieringen.

 

Als je je aangesproken voelt door onze spiritualiteit en onze inzet voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving, dan nodigen we je graag uit met ons mee te doen. Er is ruimte in onze gemeenschap om ons te oefenen in bezielde aandacht en inzet voor onze medemens en de aarde.

Dat kan op verschillende manieren:

Je kan als vrijwilligster/vrijwilliger bv. een receptietaak voor een dagdeel invullen, of een maaltijd verzorgen, een bezoekgroep mee ontvangen, een tuinklus of een klus binnenshuis op je nemen, lid worden van een werkgroep etc.

Als Kringgenoot, samen met ons en anderen nieuwe vormen van spiritualiteit ontwikkelen, of aansluiten bij bestaande vormen, zoals de Agape-viering, de Bijbelstudie, de Kringbijeenkomst op de derde zondag van de maand, etc.

Je kunt enkele dagen of langer met ons meeleven en zo ons leven van binnen uit leren kennen.

Je kunt ook als lid van de Hoogstraatgemeenschap een of meerdere jaren bij ons aansluiten. Dit vanzelfsprekend na goed wederzijds overleg en de bereidheid tot voortdurende vorming die het leven hier vraagt.