In teken van hoop

Actueel

Vierde Kamer

De Vierde Kamer

Dit seizoen hebben we als thema gekozen

 

“lichtpunten in de stad”


We willen ons, zoals altijd, verdiepen in actuele thema’s en daarbij aandacht vragen voor wat er in de stad al gebeurt.
We willen deze al bestaande “lichtpunten in de stad” tijdens onze avonden voor het voetlicht brengen en ze op die manier versterken.

Onze eerste avond krijgt invulling in het kader van de Vredesweek. Lichtpunten zijn voor ons het Vredesburo, het Vredescentrum, Pax en het initiatief om de komen tot een multireligieuze vredesviering. En ongetwijfeld kent u nog andere initiatieven.

 

Ook buiten Eindhoven zijn lichtpunten: ergens tussen Tel Aviv en Jeruzalem ligt een dorp waar Joodse Israëliërs en Palestijnse Israëliërs samenleven. De kinderen gaan naar dezelfde school, elkaars feesten worden gerespecteerd en het bestuur is democratisch. De naam van deze Oase van Vrede is:

 

Neve Shalom / Wahat al-Salam

 

De heer Jan Peters, voorzitter van de gelijknamige stichting, tevens interim-voorzitter van Pax Christi, komt op 16 september naar Eindhoven om ons hierover te vertellen.
Een Joods lied zegt: ‘Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn, woestijnen veel te droog …. Want een land om van te dromen stuwt de mensen uit hun slavernij.’

Na de pauze gaan we met elkaar in gesprek. Daarbij zal
Helen Beeley onze gespreksleidster zijn.
We sluiten de avond af door aan vredesinitiatieven in de stad te vragen om in het kort iets van zich zelf te vertellen.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 16 september van 20.00 tot 22.00 uur in de huiskamer van de Hoogstraat- gemeenschap te Eindhoven. U bent van harte welkom.

 

De Vierde Kamer is voortgekomen uit het Politiek Avondgebed van Dorothee Sölle

 

Een verslag van de vorige avond vindt u op onze website: www.de4ekamer.nl

Parkeren bij voorkeur in de Hoogstraat of op het Franz Leharplein.

Wij vragen geen entree, maar wij verzoeken u wel om een vrijwillige bijdrage om de kosten te kunnen dekken.

Hoogstraatgemeenschap
Werkgroep ‘De Vierde Kamer’
Hoogstraat 301 A
5654 NB Eindhoven
Tel. 040 25 25 609
www.de4ekamer.nl
info@hoogstraatgemeenschap.nl

 

Oproep

In teken van hoop.

 

We zijn een leefgemeenschap van leken en religieuzen, die er voor kiezen om inzet en inkeer harmonieus met elkaar te verbinden. Zó leven doet ons goed en geeft ons vreugde.
Onze kernwoorden zijn: hartstocht voor gerechtigheid en het leefbaar houden van onze aarde.
We doen dit o.a.:

  • door bewust onze inkopen te doen ( Max Havelaar-koffie / seizoengebonden producten / groene stroom);

  • door enkele vluchtelingen een woonplek in ons huis te geven;

  • door te analyseren wat er in onze samenleving gebeurt en we proberen daarop adequaat te reageren.

 

Ik zoek...

 

In onze snel veranderende samenleving is het nodig om te blijven zoeken hoe we het goede leven voor anderen en voor ons zelf vorm kunnen geven.
Daarom reflecteren we dagelijks in een stille meditatie; we houden een dagboek bij; met elkaar bespreken we regelmatig een goed artikel en we lezen het evangelie vanuit de realiteit die we tegen komen. We houden met elkaar vieringen.

 

Meedoen

Als je je aangesproken voelt door onze spiritualiteit en onze inzet voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving, dan nodigen we je graag uit
met ons mee te doen. Er is ruimte in onze gemeenschap om ons te oefenen
in bezielde aandacht en inzet voor onze medemens en de aarde.

Dat kan op verschillende manieren:

Je kan als vrijwilligster/vrijwilliger bv. een receptietaak voor een dagdeel invullen, of een maaltijd verzorgen, een bezoekgroep mee ontvangen, een tuinklus of een klus binnenshuis op je nemen, lid worden van een werkgroep etc.

Als Kringgenoot, samen met ons en anderen nieuwe vormen van spiritualiteit ontwikkelen, of aansluiten bij bestaande vormen, zoals de Agape-viering, de Bijbelstudie, de Kringbijeenkomst op de derde zondag van de maand, etc.

Je kunt enkele dagen of langer met ons meeleven en zo ons leven van binnen uit leren kennen.

Je kunt ook als lid van de Hoogstraatgemeenschap een of meerdere jaren bij ons aansluiten. Dit vanzelfsprekend na goed wederzijds overleg en de bereidheid tot voortdurende vorming die het leven hier vraagt.