In teken van hoop

Actueel

Tientallen reacties op oproep Hoogstraatgemeenschap

 

Reacties Oproep

 

Vorige maand sprak Elze Sietzema-Riemer namens Nieuwwij.nl met een aantal bewoners van de Hoogstraatgemeenschap in Eindhoven. Deze gemeenschap is dringend op zoek naar nieuwe bewoners en kwam dan ook met een oproep. Het interview werd het meest gelezen artikel op Nieuwwij.nl van de maand oktober. Vooral de brede verspreiding van het interview op Facebook leidde tot veel reacties. Hebben het interview en de berichtjes op de social media inmiddels geleid tot serieuze reacties? En: kan er nog gereageerd worden door belangstellenden? Een gesprek met bewoner Gerard van de Ven.

 

Door: Greco Idema

 

En… hebben jullie veel reacties ontvangen?
“We hebben gemerkt dat onze oproep via Facebook razend snel is verspreid en dat er bij veel mensen een gevoelige snaar werd geraakt. Het is nu 16 november. Er zijn nu 60 e-mails ontvangen van mensen die om meer informatie hebben gevraagd. Onder hen zijn er vijf die duidelijk aangegeven hebben dat zij getroffen zijn door het interview, maar bij veel reacties weet je niet precies vanuit welke gegevens zij reageren. Wij zelf sturen wel telkens de link naar het interview door, omdat het veel informatie en inspiratie geeft.
Er zijn elf echte aanmeldingen. Daaronder bevinden zich zes alleenstaanden, twee stellen en drie gezinnen. Met de kinderen meegerekend gaat het om 22 personen. En dan te weten, dat de termijn van reageren nog loopt tot 1 december. Dit is veel meer dan wij hadden durven hopen. Het zegt iets van een diep verlangen bij veel mensen om samen met anderen iets opbouwends te ondernemen.”

 

Wat gaat er gebeuren met al die reacties? Hebben jullie ze al gelezen? 
“Iedereen die reageert krijgt meer informatie. Iedereen die daarna besluit om verder in te gaan op de oproep, schrijft zijn eigen motivatiebrief naar de Commissie ‘werving’. Wij denken dat er heel geschikte mensen tussen zitten. Veel zal afhangen van de gesprekken die de commissie gaat houden. En van de procedure die zij gaat uitzetten. De commissie bestaat uit vijf mensen. Een van hen is lid van de huidige Hoogstraatgemeenschap. De anderen komen van buiten. Zij komen op 14 december voor het eerst bij elkaar.”

 

Kun je nog weer even aangeven waar jullie vooral op zullen letten qua inhoud van de reacties? Hoe ambitieus mogen mensen zijn? Hoe ‘alternatief’ mogen ze zijn?
“Eigenlijk moet de commissie ‘Werving’ op deze vraag een antwoord geven. Ons uitgangspunt blijft het vinden van mensen die onze kernwaarden ook in de toekomst willen realiseren. Kritisch naar onze samenleving kijken en ambitieus zijn om daar iets in te veranderen, spreekt ons aan. Daar hoort ook bij om verbonden te zijn met elkaar en met de mensen in de marge, want om hen gaat het.
Als je zegt ‘alternatief’, dan denken wij ook: ‘ja’. Af en toe zul je je nek moeten uitsteken, want het gaat wel om sociale gerechtigheid, om het behoud van de aarde. Daarin moet je als leefgroep misschien wel iets heel eigens voor ontwikkelen, iets wat bij je past.”

 

Mensen die twijfelen over wel/niet schrijven, wat zou je tegen hen willen zeggen?
“Wat denk je en droom je als je aan ‘gemeenschap’ denkt? Is dat haalbaar voor jou? En toets dat ook. Zoek eens een gemeenschap (van bijvoorbeeld jongeren) op en toets wat je daar ervaart bij je zelf. Doe in elk geval iets, want blijven hangen in twijfel, levert niets op.”

 

Waar droom je van als het gaat om de toekomst van de Hoogstraatgemeenschap? Welke wensen heb je?
“Er is bij ons allen een vurige wens dat de Hoogstraatgemeenschap als plek voor sociale gerechtigheid doorgaat. Een plek waar plaats is voor mensen die niet meetellen. Een plek waar medewerking wordt gegeven aan initiatieven om de aarde te beschermen.
Het is hier zo’n mooie plek omdat we leven te midden van verschillende organisaties met hele mooie mensen in dienst. Mensen die zich inzetten voor jongeren, voor vluchtelingen, voor mensen die in de knoop zitten. Wij hopen dat de nieuwe leden van de Hoogstraatgemeenschap open staan voor de gastvrijheid naar elkaar toe en gevoelig zijn voor de onderlinge cohesie. En dat de nieuwe bewoners hier zich zelf kunnen zijn en gelukkig.”

 

Greco Idema is eindredacteur van Nieuwwij.nl

 

Vierde Kamer

De Vierde Kamer 

Doorgeven van waarden
Einde…. Een nieuw begin?

 

Wij nodigen u uit voor de 165e bijeenkomst in de geest van Dorothee Sölle.


De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 1 december van 20.00 tot 22.00 uur in de huiskamer van de Hoogstraatgemeenschap te Eindhoven. Deze avond is een bijzondere avond.

De werkgroep van De Vierde Kamer zal in de huidige samenstelling niet blijven bestaan. De werkgroep, die zich altijd nauw verbonden heeft gevoeld met de Hoogstraatgemeenschap,

zocht al langer naar een goede vorm om verder te gaan. Nu de leefgroep besloten heeft zich langzaam terug te trekken en kans wil bieden aan een nieuwe gemeenschap, hebben ook wij als werkgroep besloten om plaats en ruimte te maken voor nieuwe wegen, nieuwe vormen en nieuwe mensen. Gerard van de Ven zal dit besluit toelichten.

Deze 165ste bijeenkomst zal naast een terugblik op het verleden, ook bestaan uit een vooruitblik op de toekomst. Wij hopen dat alle waarden en normen waarvoor de 4e Kamer gestaan heeft en nog steeds staat, overgedragen en overgenomen kunnen worden.
Onze gespreksleidster Helen Beeley spreekt met een van de oprichtsters, zr. Veronique van Woerkum, over de waarden die ten grondslag liggen aan onze bijeenkomsten. Met een trouw bezoeker, Björn Hilgersom, praat zij over hoe de avonden onze zienswijze en handelen beïnvloed hebben en wat we gaan missen. En met Stephan Mulder, lid van de werkgroep, kijkt zij vooruit naar de toekomst, naar wat er nodig is om onze waarden door te geven en levendig te houden.

Na de pauze gaan we met elkaar in gesprek. Wat hebben de interviews bij ons opgeroepen? Is dit de tijd van nieuw elan en een nieuw begin? Wat zouden wij hier zelf in kunnen betekenen?
Aan het einde hebben we gelegenheid onze wensen en onze hoop voor de toekomst op te schrijven en in de voortuin plechtig op te hangen in de Ginkgoboom, een symbool van eeuwigheid.

Parkeren bij voorkeur in de Hoogstraat of op het Franz Leharplein.

Wij vragen geen entree, maar wij verzoeken u wel om een vrijwillige bijdrage om de kosten te kunnen dekken.

Hoogstraatgemeenschap
Werkgroep ‘De Vierde Kamer’
Hoogstraat 301 A
5654 NB Eindhoven
Tel. 040 25 25 609
www.de4ekamer.nl
info@hoogstraatgemeenschap.nl

 

Oproep

In teken van hoop.

 

De Hoogstraatgemeenschap in Eindhoven is op zoek naar mensen die een eigentijdse gemeenschap willen vormen.

Na geruime tijd van samenwonen en samenwerken

  • vanuit geloven en doen

  • vanuit gastvrijheid en eenvoud van leven

  • vanuit zorg voor elkaar en inzet voor mensen die steun nodig hebben,

willen we nu andere mensen voor kortere of langere tijd uitnodigen om te ervaren, hoe betekenisvol en rijk een samenleven en samenwerken kan zijn voor je zelf en voor anderen. Gelijkgestemde mensen, die samen willen werken aan een wereld voor rechtvaardigheid en eenheid.
Deze tijd heeft nieuwe utopieën nodig, waaruit andere verhoudingen tussen mensen kunnen groeien, waarin onze Aarde wordt geëerd en gerespecteerd; waardoor een wereld mag ontstaan waarin ook vluchtelingen mens mogen zijn.

Wij zoeken mensen die hun hart en capaciteiten in dienst willen stellen van vernieuwende activiteiten, die zich communicatief en sociaal willen verhouden tot anderen, die samen een inspiratie –, leer- en ontwikkelplek creëren en deze naar eigen inzicht vormgeven.

Waar? Dit kan in Eindhoven waar een goed onderhouden klooster ruimte kan bieden aan een leefgemeenschap, en waarin nog zes andere organisaties met ieder een eigen doelstelling in goede vriendschap en betrokkenheid op elkaar, hun werk doen.

Geïnteresseerden kunnen in een mailbericht of brief hun belangstelling kenbaar maken. Zij ontvangen vervolgens nadere informatie. Op basis hiervan kan men desgewenst een motivatiebrief sturen naar de Commissie Werving vóór 1 december 2015. p/a Hoogstraatgemeenschap, Hoogstraat 301 A, 5654NB Eindhoven.
tel. 040 25 25 609, info@hoogstraatgemeenschap.nl