In teken van hoop

Actueel

Vierde Kamer

De Vierde Kamer

Dit seizoen hebben we als thema gekozen

 

“lichtpunten in de stad”


Wij verdiepen ons dit jaar in actuele thema’s en vragen daarbij aandacht voor wat er in de stad al gebeurt. We brengen al bestaande “lichtpunten in de stad” voor het voetlicht om ze op die manier te versterken.
De vierde avond van dit seizoen heeft als titel meegekregen:

 

Hoezo, participatiesamenleving?

 

De overheid propageert de participatiesamenleving als iets nieuws. Gaat deze participatie over intermenselijke verhoudingen of wordt er iets anders mee bedoeld? Er is veel ervaring hierover opgebouwd binnen het particulier initiatief. Daarom hebben we Luc van Dijck, directeur van de Vrijwillige Hulpdienst, uitgenodigd om vanuit zijn kennis en ervaring dit thema in te leiden.

De Vrijwillige Hulpdienst is al vanaf 1969 actief in Eindhoven en heeft met name de laatste jaren een enorme groei doorgemaakt. Tijdens de inleiding zal Luc van Dijck de visie van deze organisatie toelichten met betrekking tot het thema. Wat zijn mogelijkheden en wat zijn valkuilen? Hoe bewaakt de Vrijwillige Hulpdienst hierin zijn grenzen?

Na de pauze gaan we hierover met elkaar in gesprek. Daarbij zal Helen Beeley onze gespreksleidster zijn.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 3 maart van 20.00 tot 22.00 uur in de huiskamer van de Hoogstraat- gemeenschap, Hoogstraat 301a te Eindhoven. U bent van harte welkom.

 

De Vierde Kamer is voortgekomen uit het Politiek Avondgebed van Dorothee Sölle

Een verslag van de vorige avond vindt u op onze website: www.de4ekamer.nl

Parkeren bij voorkeur in de Hoogstraat of op het Franz Leharplein.

Wij vragen geen entree, maar wij verzoeken u wel om een vrijwillige bijdrage om de kosten te kunnen dekken.

Hoogstraatgemeenschap
Werkgroep ‘De Vierde Kamer’
Hoogstraat 301 A
5654 NB Eindhoven
Tel. 040 25 25 609
www.de4ekamer.nl
info@hoogstraatgemeenschap.nl

 

Wake op Goede Vrijdag

We kunnen ons niet verbergen voor het leed van de wereld. Goede vrijdag is zelfs een dag, die vraagt om te kijken. Ook dit jaar organiseert de Kring van de Hoogstraatgemeenschap op Goede Vrijdag een busreis naar het detentiecentrum van Schiphol-West. Daar zitten vluchtelingen vast enkel en alleen omdat zij geen goede papieren hebben.

De deelnemers sluiten zich aan bij de wake, die daar gehouden wordt onder leiding van de Franciscaanse Vredeswacht.

Door hun aanwezigheid geven de deelnemers een teken van solidariteit met hen die geen verweer hebben. In de confrontatie met hun leed, wordt de hoop bij elkaar gevoed. Hopen tegen de klippen op. De hoop, zegt Paulus, zal ons niet teleur stellen. Mag het zo zijn.

Freedom for all

 

Schipholwake Goede Vrijdag 2015

 

Wake Goede Vrijdag

De bus vertrekt op 3 april om 12.00 uur vanaf de Hoogstraat 301 A Eindhoven, vlak bij de Lambertuskerk.
Vooraf is er vanaf 11.15 uur gelegenheid om een eenvoudige lunch te gebruiken in de huiskamer van de Hoogstraatgemeenschap.
De wake duurt van 14.00 tot 15.30 uur. Terug rond 17.30 uur.
De kosten bedragen € 15,--

Wake Goede Vrijdag

 

Opgeven bij de Hoogstraatgemeenschap: tel 040 25 25 609 of info@hoogstraatgemeenschap.nl

 

Oproep

In teken van hoop.

 

We zijn een leefgemeenschap van leken en religieuzen, die er voor kiezen om inzet en inkeer harmonieus met elkaar te verbinden. Zó leven doet ons goed en geeft ons vreugde.
Onze kernwoorden zijn: hartstocht voor gerechtigheid en het leefbaar houden van onze aarde.
We doen dit o.a.:

  • door bewust onze inkopen te doen ( Max Havelaar-koffie / seizoengebonden producten / groene stroom);

  • door enkele vluchtelingen een woonplek in ons huis te geven;

  • door te analyseren wat er in onze samenleving gebeurt en we proberen daarop adequaat te reageren.

 

Ik zoek...

 

In onze snel veranderende samenleving is het nodig om te blijven zoeken hoe we het goede leven voor anderen en voor ons zelf vorm kunnen geven.
Daarom reflecteren we dagelijks in een stille meditatie; we houden een dagboek bij; met elkaar bespreken we regelmatig een goed artikel en we lezen het evangelie vanuit de realiteit die we tegen komen. We houden met elkaar vieringen.

 

Als je je aangesproken voelt door onze spiritualiteit en onze inzet voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving, dan nodigen we je graag uit met ons mee te doen. Er is ruimte in onze gemeenschap om ons te oefenen in bezielde aandacht en inzet voor onze medemens en de aarde.

Dat kan op verschillende manieren:

Je kan als vrijwilligster/vrijwilliger bv. een receptietaak voor een dagdeel invullen, of een maaltijd verzorgen, een bezoekgroep mee ontvangen, een tuinklus of een klus binnenshuis op je nemen, lid worden van een werkgroep etc.

Als Kringgenoot, samen met ons en anderen nieuwe vormen van spiritualiteit ontwikkelen, of aansluiten bij bestaande vormen, zoals de Agape-viering, de Bijbelstudie, de Kringbijeenkomst op de derde zondag van de maand, etc.

Je kunt enkele dagen of langer met ons meeleven en zo ons leven van binnen uit leren kennen.

Je kunt ook als lid van de Hoogstraatgemeenschap een of meerdere jaren bij ons aansluiten. Dit vanzelfsprekend na goed wederzijds overleg en de bereidheid tot voortdurende vorming die het leven hier vraagt.