In teken van hoop

Actueel

Vierde Kamer

De Vierde Kamer

We hebben met elkaar een samenleving geschapen met o.a. schaalvergroting, bureaucratie, een dominante economie en vervreemding. Wie de binding met zijn leefomgeving verliest, verliest zijn bezieling. Zouden we de bezieling meer kansen kunnen geven? Daarom zoeken we in het komende jaar naar nieuwe bewegingen van onderaf, waar we ons mee kunnen verbinden.
Vanuit het jaarthema “Beziel de Samenleving” heeft de 4e avond de titel meegekregen:

 

Op zoek naar een ‘mensen-economie’ die verbindt

 

Dhr. Thijs Caspers is vanavond te gast. Hij is theoloog en als beleidsmedewerker verbonden aan het VKMO: het verband van Katholieke Maatschappelijke organisaties. Rechtvaardige economie stelt mensen centraal en doet mensen méér mens zijn. Maar hoe geef je vorm aan zo’n ‘mensen-economie’? Kunnen wij daarin verantwoordelijkheid nemen?

Na de pauze gaan we hierover met elkaar in gesprek, waarbij Helen Beeley onze gespreksleidster zal zijn.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 25 maart van 20.00 tot 22.00 uur in de huiskamer van de Hoogstraatgemeenschap te Eindhoven. U bent van harte welkom.

 

De Vierde Kamer wil in haar bijeenkomsten samen met anderen een open blik ontwikkelen over wat er gaande is in onze wereld om vandaar uit concrete keuzes te kunnen maken voor méér gerechtigheid, mededogen en bescherming van alle leven. De Vierde Kamer is voortgekomen uit het Politiek Avondgebed van Dorothee Sölle (1929-2003).

 

Een verslag van de vorige avond vindt u op onze website: www.de4ekamer.nl

Parkeren bij voorkeur in de Hoogstraat of op het Franz Leharplein.

Wij vragen geen entree, maar wij verzoeken u wel om een vrijwillige bijdrage om de kosten te kunnen dekken.

Hoogstraatgemeenschap
Werkgroep ‘De Vierde Kamer’
Hoogstraat 301 A
5654 NB Eindhoven
Tel. 040 25 25 609
www.de4ekamer.nl
info@hoogstraatgemeenschap.nl

 

Goede vrijdag Wake

bij hen die gevlucht zijn en onschuldig gevangen gezet

 

Schipholwake

 

Samen met de Franciscaanse Vredeswacht bij het Justitieel Complex Schiphol West
gedenken, bezinnen en een teken van solidariteit geven.

 

Plaats van samenkomst: 

Hoogstraatgemeenschap, Hoogstraat 301 A Eindhoven

 

Programma:

Vanaf 11.15 uur

kop soep en boterham

12.00 uur

vertrek met de bus naar Amsterdam

14.00 – 15.30 uur

wake

Ca. 18.30 uur

weer terug in Eindhoven

Kosten

€ 15,00

Opgeven

Hoogstraatgemeenschap: tel 040 25 25 609

 

Voor meer informatie

info@hoogstraatgemeenschap.nl

 

Oproep

In teken van hoop.

 

We zijn een leefgemeenschap van leken en religieuzen, die er voor kiezen om inzet en inkeer harmonieus met elkaar te verbinden. Zó leven doet ons goed en geeft ons vreugde.
Onze kernwoorden zijn: hartstocht voor gerechtigheid en het leefbaar houden van onze aarde.
We doen dit o.a.:

  • door bewust onze inkopen te doen ( Max Havelaar-koffie / seizoengebonden producten / groene stroom);

  • door enkele vluchtelingen een woonplek in ons huis te geven;

  • door te analyseren wat er in onze samenleving gebeurt en we proberen daarop adequaat te reageren.

 

Ik zoek...

 

In onze snel veranderende samenleving is het nodig om te blijven zoeken hoe we het goede leven voor anderen en voor ons zelf vorm kunnen geven.
Daarom reflecteren we dagelijks in een stille meditatie; we houden een dagboek bij; met elkaar bespreken we regelmatig een goed artikel en we lezen het evangelie vanuit de realiteit die we tegen komen. We houden met elkaar vieringen.

 

Meedoen

Als je je aangesproken voelt door onze spiritualiteit en onze inzet voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving, dan nodigen we je graag uit
met ons mee te doen. Er is ruimte in onze gemeenschap om ons te oefenen
in bezielde aandacht en inzet voor onze medemens en de aarde.

Dat kan op verschillende manieren:

Je kan als vrijwilligster/vrijwilliger bv. een receptietaak voor een dagdeel invullen, of een maaltijd verzorgen, een bezoekgroep mee ontvangen, een tuinklus of een klus binnenshuis op je nemen, lid worden van een werkgroep etc.

Als Kringgenoot, samen met ons en anderen nieuwe vormen van spiritualiteit ontwikkelen, of aansluiten bij bestaande vormen, zoals de Agape-viering, de Bijbelstudie, de Kringbijeenkomst op de derde zondag van de maand, etc.

Je kunt enkele dagen of langer met ons meeleven en zo ons leven van binnen uit leren kennen.

Je kunt ook als lid van de Hoogstraatgemeenschap een of meerdere jaren bij ons aansluiten. Dit vanzelfsprekend na goed wederzijds overleg en de bereidheid tot voortdurende vorming die het leven hier vraagt.