In teken van hoop

Actueel

Oproep

In teken van hoop.

 

De Hoogstraatgemeenschap in Eindhoven is op zoek naar mensen die een eigentijdse gemeenschap willen vormen.

Na geruime tijd van samenwonen en samenwerken

  • vanuit geloven en doen

  • vanuit gastvrijheid en eenvoud van leven

  • vanuit zorg voor elkaar en inzet voor mensen die steun nodig hebben,

willen we nu andere mensen voor kortere of langere tijd uitnodigen om te ervaren, hoe betekenisvol en rijk een samenleven en samenwerken kan zijn voor je zelf en voor anderen. Gelijkgestemde mensen, die samen willen werken aan een wereld voor rechtvaardigheid en eenheid.
Deze tijd heeft nieuwe utopieën nodig, waaruit andere verhoudingen tussen mensen kunnen groeien, waarin onze Aarde wordt geëerd en gerespecteerd; waardoor een wereld mag ontstaan waarin ook vluchtelingen mens mogen zijn.

Wij zoeken mensen die hun hart en capaciteiten in dienst willen stellen van vernieuwende activiteiten, die zich communicatief en sociaal willen verhouden tot anderen, die samen een inspiratie –, leer- en ontwikkelplek creëren en deze naar eigen inzicht vormgeven.

Waar? Dit kan in Eindhoven waar een goed onderhouden klooster ruimte kan bieden aan een leefgemeenschap, en waarin nog zes andere organisaties met ieder een eigen doelstelling in goede vriendschap en betrokkenheid op elkaar, hun werk doen.

Geïnteresseerden kunnen in een mailbericht of brief hun belangstelling kenbaar maken. Zij ontvangen vervolgens nadere informatie. Op basis hiervan kan men desgewenst een motivatiebrief sturen naar de Commissie Werving vóór 1 december 2015. p/a Hoogstraatgemeenschap, Hoogstraat 301 A, 5654NB Eindhoven.
tel. 040 25 25 609, info@hoogstraatgemeenschap.nl